OMT

De wereldorganisatie voor toerisme, is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met toerisme op alle niveaus en aspecten, en werd opgericht op 2 januari 1975 door de transformatie die de UIOOT onderging, de Internationale Unie van Officiële Toeristische Organisaties die begon haar functie als niet-gouvernementele entiteit in het jaar 1925 in Den Haag, is alleen ontstaan ​​vanwege het technische karakter dat toerisme bevordert als een economisch, arbeids-, sociaal en cultureel voordeel van naties.

OMT

Adverteren

UNWTO moedigt regeringen aan om hun belangrijke en relevante rol in het toerisme op zich te nemen die hand in hand gaat met de particuliere sector, lokale autoriteiten samen met de niet-gouvernementele organisatie die deze landen over de hele wereld helpt de negatieve gevolgen te minimaliseren en het maximaliseren van de positieve voordelen van toerisme voor de lokale, nationale en internationale omgeving van samenlevingen, en daarbij economische groei nastreven met behulp van een nieuwe vorm van werkgelegenheid, terwijl het milieu en wat het culturele erfgoed in volle vrede zou zijn welvaart verzekeren en bovenal respect voor universele mensenrechten. De wereldorganisatie voor toerisme heeft een ethische code voor toerisme die ervoor zorgt dat het kanaliseren van technologieoverdrachten werkt met internationale samenwerking, waardoor acties tussen de publieke en de private sector worden gestimuleerd. De wereldorganisatie voor toerisme heeft een mooie boodschap die zegt: "Toerisme is rijkdom voor de mens als persoon, voor het gezin, voor de gemeenschap, voor het land en vooral voor de hele wereld"

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020