Onjuiste breuken

Een onjuiste breuk is er een waarvan de noemer kleiner is dan de teller. Rekening houdend met deze uitleg, kunnen we bevestigen dat 4/3, om een ​​zaak te noemen, een onjuiste breuk is. De teller is 4 en de noemer is 3: zoals u kunt zien, is de teller groter dan de noemer. Als we de deling oplossen, zullen we merken dat het resultaat groter is dan 1: 1, 33.

Een breuk is een uitdrukking die verwijst naar een deling. Het bestaat uit twee cijfers gescheiden door een scheidingslijn: de teller (op deze regel) is het nummer dat wordt gesplitst, terwijl de noemer (onder de lijn verschijnt) het bedrag is waarmee het wordt gedeeld. Als de teller en de noemer gelijk zijn, weten we dat het dan een geheel getal is dat als een breuk is geschreven, bijvoorbeeld 6/6. Dit type breuk wordt vaak als ongepast beschouwd.

Onjuiste breuken

Als we een onjuiste breuk willen doorgeven aan een gemengd getal, moeten we de teller delen door de noemer. Het quotiënt is het gehele getal dat bij het gemengde getal hoort en de rest is de teller van de breuk, terwijl de noemer hetzelfde blijft.

We moeten duidelijk zijn dat het altijd mogelijk is om, in het geval van een onjuiste breuk, deze te ontleden in de som van een geheel getal plus een juiste breuk waarin de teller kleiner is dan de noemer.

Voor wiskunde zijn onjuiste breuken momenteel gemakkelijker te gebruiken dan gemengde breuken. Maar voor dagelijks gebruik begrijpen mensen gemengde getallen beter.

Het is eenvoudig om een ​​onjuiste breuk om te zetten in een gemengd getal: we moeten de teller zodanig ontbinden dat deze deelbaar is door de noemer, wat resulteert in een geheel getal (in het voorbeeld 4/2 = 2), de resterende breuk ( in dit geval is ½) de breuk.

Voor wiskundige analyse is het nutteloos om een ​​onjuiste breuk uit te drukken als het aantal eenheden dat het heeft en het quotiënt van minder dan één, aangezien het erom gaat elk getal afzonderlijk te zijn : de bewerkingen tussen breuken, evenals die welke breuken combineren en gehele getallen, ze zijn veel eenvoudiger als u met onjuiste breuken werkt.

Hoewel bewerkingen tussen juiste en onjuiste breuken op dezelfde manier worden uitgevoerd, zijn er in beide gevallen bepaalde differentiële kenmerken, zoals het feit dat een vermenigvuldiging tussen onjuiste breuken resulteert in een juiste breuk.

Aanbevolen

Organisatorische waarden
2020
Jireh
2020
Asphyxiaphilia
2020