Organigram

Een organigram is een grafische weergave waarin de organisatie van een instelling, bedrijf of groep mensen met een toegewezen taak en dat deze taak wordt begeleid en gecontroleerd door een leidinggevende in een hiërarchische volgorde wordt beschreven. Op bestuurlijk vlak vormen de verschillende administratieve niveaus of afdelingen de elementen van een organigram.

Organigram

De organigrammen werken op basis van de hiërarchische volgorde, die een platform vormt waar een hoofdbaas degene is die alles ontvangt en autoriseert dat wordt beheerd in de vertakkingen van een organigram, elk niveau als het naar beneden gaat, vertegenwoordigt een lagere positie dan het vorige, Ze kunnen worden onderverdeeld in hele sectoren of afdelingen om specifieke opdrachten te maken aan een groep mensen die in die ruimte werken. De weergave van een organigram is gevarieerd, het kan in de vorm van een boom, van de bovenste takken zijn losgemaakt waarin de andere velden zijn die verantwoordelijk zijn voor de top van die "boom", een andere vorm is in radiale vorm, van commandocentrum komt voort uit de structuur en leidt daaruit de andere sets en afhankelijkheden af. De scalaire structuur geeft met verschillende inspringingen in de linkermarge de verschillende hiërarchische niveaus aan, met lijnen die deze marges aangeven.

Het is essentieel in een organisatie onder het eerder blootgestelde thema, de uitwerking van een grafische structuur van dit type, de organigrammen vertegenwoordigen duidelijke en nauwkeurige punten van de functionaliteit, hiërarchie en respect van elke persoon voor hun werk of opdracht in de instelling.

Aanbevolen

Intensiteit
2020
Vaseline
2020
Act
2020