Pasen

De Heilige Week of grote week zoals het wordt genoemd door de aanhangers van de katholieke religie, is een periode van 7 dagen die begint aan het einde van de quarantaine, met name de dag van het begin staat bekend als "Palmzondag" en eindigt aanstaande zondag genaamd "Paaszondag"; In deze week herdenkt de christen het Paas-triduum, met andere woorden de laatste ervaringen van Jezus van Nazareth, waaronder de hartstocht, dood en opstanding van de Zoon van God, Jezus Christus. De bovengenoemde quarantaine vertegenwoordigt de veertig dagen die Jezus alleen in de woestijn had, een spirituele voorbereiding had en waar hij immuun bleek te zijn voor de verleidingen van de duivel.

Pasen

De belangrijkste vieringen binnen de Heilige Week zijn: donderdag, vrijdag en heilige zaterdag, eindigend met Paaszondag. In deze week wijden gelovigen in Jezus Christus deze week voor bezinning en gebeden aan de zoon van God, voor de momenten waarop hij de aarde vulde met zijn oneindige en onuitputtelijke genade en besloot de plaats in te nemen van mannen die de ergste straffen kregen om ons allemaal te bevrijden van de begane zonden. In deze geïnvesteerde tijd is het ideaal voor de mens om te mediteren over zijn daden en zonden, op deze manier probeert hij de Almachtige God te behagen en dichterbij te komen door zijn tien geboden volledig te vervullen.

Tijdens de Heilige Week nemen katholieke christenen de taak op zich om verschillende religieuze handelingen te beoefenen, zoals: het opvoeren van het drama dat in de dood en het lijden van Christus leeft, en het beoefenen van processies waarbij ze verschillende refreinen zingen; anderen zijn van hun kant verantwoordelijk voor het betalen van een belofte voor een verleende gunst zoals: het dragen van een kruis, geknield voor elke tempel op de route, zich kleden zoals de Nazarener, er zijn onder andere ook andere gebruiken, zoals het niet eten van vlees deze week en het onderhouden van vasten

Zoals hierboven vermeld, zijn de belangrijkste dagen: heilige donderdag, waar de viering van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft, plaatsvindt voordat het wordt overgedragen aan de Romeinse autoriteiten, goede vrijdag waar de kruisiging van Jezus wordt herdacht, heilige zaterdag dat is de dag van zijn dood en Paaszondag waar men zich herinnert dat Jezus Christus na de derde dag opstaat en voor zijn discipelen verschijnt.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020