Petulance

Dit is de naam die de kwaliteit ontvangt van die persoon die, gezien de prestaties die hij heeft behaald, erover pronkt en erover pronkt. Over het algemeen houdt het verband met andere negatieve eigenschappen, zoals ijdelheid, arrogantie en eigendunk. Hij die kenmerken vertoont van wat hierboven is beschreven, wordt vaak "petulant" genoemd.

Dit, dat meestal niet verder zou gaan dan een bijzonderheid te zijn waarin het karakter van een individu, kan een indicator zijn van een psychische stoornis, gerelateerd aan de verheffing van het zelf onder de gemeenschap; dit moet echter worden bevestigd door een specialist, die de desbetreffende onderzoeken moet uitvoeren.

Petulance

Normaal gesproken denkt een petulant gewoonlijk dat hij zich in een bevoorrechte positie bevindt en boven de anderen in zijn omgeving, vanwege de prestaties, deugden of capaciteiten die hij heeft of beweert te hebben. Hiermee vergroot u mogelijk uw successen en minimaliseert u deze tot het maximum van die van degenen om u heen.

Er wordt vaak beweerd dat dit kenmerk deel zou uitmaken van mensen met een zeer laag zelfbeeld en een afweermechanisme nodig hebben om dit en hun ego te beschermen; dus zouden ze op een reis van goedkeuring van anderen zijn.

Als het gaat om het starten van gesprekken met anderen, is het gebruikelijk dat dit soort mensen de meningen, anekdotes en ervaringen van anderen terzijde schuiven en altijd proberen het gesprek op zichzelf en hun leven te concentreren. Hij plaatst zichzelf een stap hoger dan andere, wat op bepaalde momenten voor anderen ongemak en woede kan veroorzaken.

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020