Politiek verschil van mening

Etymologisch komt de term afwijkende mening van het Latijnse "dissensus" wat "meningsverschil" betekent. Daarom verwijst de dissidentie naar de tegenstrijdigheid of onenigheid die bestaat tussen twee of meer mensen die over een specifiek onderwerp debatteren.

Politiek verschil van mening

Wanneer deze term in de politieke context met elkaar verbonden is, moet meningsverschil gebaseerd zijn op tolerantie en respect voor de verschillende meningen die te vinden zijn binnen een politieke ideologie, het is erg belangrijk dat de politiek op een meer heterogene manier wordt ontwikkeld, het is dat wil zeggen dat hij die voorkeur niet heeft voor de unieke gedachte, dat mensen hun onenigheid of onenigheid kunnen uiten met degenen die het bevel voeren, zonder het risico te lopen uitgesloten te worden van de politieke structuur .

Politieke dissidentie is een kenmerkend kenmerk van democratische staten, wanneer er binnen de politieke structuur van een land geen dissidentie bestaat, wordt men geconfronteerd met een communistisch of dictatoriaal systeem. Dissent is een primaire factor voor democratische regeringen omdat het verandering, rectificatie stimuleert, een regering moet waakzaam zijn en luisteren naar alle discrepanties of tegengestelde meningen die sommige sectoren van de samenleving kunnen hebben die het misschien niet eens zijn met het gebruikte beleid voor hem, zowel in economische als in sociale aangelegenheden .

Alle burgers die deel uitmaken van de samenleving hebben mogelijk tegengestelde meningen en zijn het niet eens met bepaalde normen of wetten die door de staat zijn opgelegd en die zij als ongunstig of onjuist beschouwen. De manier om een ​​meningsverschil op te lossen is door middel van debatten, waarbij iedereen zijn standpunt uitspreekt en zo mogelijke geschillen of confrontaties vermijdt die proberen de vakbond van de groep tegen te gaan.

Door discussies kan meningsverschil worden omgezet in een consensus (alle partijen zijn het erover eens), het is heel gebruikelijk dat mensen bij het starten van een discussie over een probleem dat de gemeenschap treft, verschillende standpunten hebben en het is Het is mogelijk dat velen het niet eens zijn met de mechanismen die worden opgezet om het op te lossen, wat een meningsverschil tussen de partijen veroorzaakt, het belangrijkste is dat de mensen die het ermee eens zijn en degenen die dat niet doen, een consensus kunnen bereiken, hoewel dit betekent niet dat beide partijen hun standpunt opgeven, het idee is om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Aanbevolen

Band breedte
2020
Teamwerk
2020
Confucianisme
2020