Positie

Deze term wordt veel gebruikt en heeft daarom veel betekenissen. De positie is over het algemeen gekoppeld aan de houding of positie van één ding of een persoon ten opzichte van een ander, daarnaast wordt de positie van een persoon ook geassocieerd met de houding die deze op een bepaald moment kan hebben. Bijvoorbeeld "de positie waarin die tafel zich bevindt, is voor veel mensen wat ongemakkelijk", "op de werkplek moet je de positie behouden die bij je past, zodat je er geen last van krijgt". Aan de andere kant is het ook bekend dat de positie van een lichaam het mogelijk maakt om zijn locatie duidelijk en nauwkeurig te identificeren, dat wil zeggen, het geeft toegang om de locatie van een ding in de ruimte op een bepaald moment te kennen.

Positie

Aan de andere kant hangt de positie die een persoon inneemt in een situatie samen met de houding die hij er tegenover kan hebben, bijvoorbeeld als iemand om je heen wordt getroffen door een medisch noodgeval, moet de positie die moet worden ingenomen, Kalm maar gedurfd om de getroffen persoon zoveel mogelijk te kunnen helpen, want als je in paniek en wanhoop verkeert, nemen de zenuwen het over en kun je geen actie ondernemen.

Over het algemeen wordt het woord positie ook gebruikt als synoniem voor de economische of sociale status waarin een individu leeft, bijvoorbeeld "de familie Rodríguez heeft een redelijk comfortabele economische positie, ze hebben dit jaar tot dusver drie internationale reizen kunnen maken" . Er moet ook worden opgemerkt dat de positie gerelateerd is aan een positie of positie in de arbeidswereld, hoewel het verder gaat dan meer dan wat dan ook in verband met de rollen die de leiders van een regering vervullen, waar het misbruik van positie overal in de wereld wordt gezien. wereld en wordt bepaald door machtsmisbruik.

Op het gebied van de natuurkunde bepaalt de positie van een deeltje in de ruimte zijn locatie in ruimte en tijd, het wordt gegeven door een vectorgrootte die wordt bepaald door een coördinaten- of referentiesysteem.

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020