Reactiviteit

Eigenschap om chemisch of anderszins te reageren. Het kan ook worden gedefinieerd als zintuiglijke stimulatie of ongebruikelijke interesse in aspecten van de omgeving, zoals onverschilligheid voor warmte of koude, en als ongunstige reacties op specifieke geluiden of texturen, met een verergerd reuk- of tastgevoel. Reactiviteit is nog steeds een resultaat van emotionele intelligentie, om je emoties te beheren, begrijpen, selecteren en eraan te werken om positieve resultaten te genereren.

Reactiviteit

Reactiviteit wordt ook gepresenteerd rond stress, het is een onderwerp dat in zwang is bij psychologen en psychiaters die mensen helpen deze ziekte te bestrijden, aangezien de reactiviteitsindex per persoon varieert als gevolg van cognitieve en emotionele reacties. vegetatief en gedragsmatig in situaties die potentieel schadelijk, gevaarlijk of onaangenaam kunnen zijn en die hun manier van reageren op interne of externe stressfactoren bepalen.

Reactiviteit bij mensen wordt beïnvloed door omstandigheden en gericht al hun inspanningen zijn kringen van zorg waarover ze geen controle hebben en zijn pessimistisch en fatalistisch zonder verantwoordelijkheid of risico te nemen. Maar reactiviteit is niet alleen aanwezig in het emotionele deel, het wordt ook gezien in de tak van de chemie, waar het verwijst naar het vermogen van een element in combinatie met andere die een reactie veroorzaken, een voorbeeld hiervan gebeurt met de metalen omdat ze gemakkelijk hun valentie-elektronen verliezen en hun lage ionisatie- energie, wat een grotere reactiviteit veroorzaakt.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020