Religiositeit

Religiositeit is een kwaliteitskenmerk van mensen die bepaalde doctrines volgen en de wetten toepassen die daar in hun levensstijl voorkomen; het handelt op de manier die is bepaald in de heilige teksten van deze overtuigingen. Ook religiositeit wordt beschouwd als de omstandigheden die de omgeving van een religieuze persoon omringen, en ook als een manier om te "meten" hoeveel ze zich houden aan de indicaties die hun religie dicteert. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een reeks factoren is die de menselijke religiositeit in het algemeen zouden vormen, en dat deze niet noodzakelijkerwijs gebonden zijn aan bepaalde religies, maar gericht zijn op wat het individu in het bijzonder voelt.

Religiositeit

Dit woord is afkomstig van het Latijnse woord "religiosĭtas", dat kan worden vertaald als "religieuze kwaliteit" of "toegewijd aan het religieuze leven". Dit gedrag bestaat sinds mensenheugenis, zowel in het Oosten als in het Westen, maar met verschillende filosofische centra. Demografische studies waren verantwoordelijk voor het onthullen dat, afhankelijk van de culturele achtergrond van een bepaalde regio, het individu religieuze gewoonten kan aannemen of, nou ja, geen enkele kan aannemen. Hieraan wordt toegevoegd, per land, het belang dat mensen hebben met betrekking tot religie; die leerstellingen die met meer kracht worden opgelegd of leiders met een grotere macht hebben, zijn doorgaans het meest succesvol en hebben daardoor een grotere relevantie voor de burger.

Zoals hierboven vermeld, heeft de religiositeit van de menselijke soort een reeks componenten, namelijk: cognitie (kennis), die op zijn beurt is onderverdeeld in conventioneel orthodox en het specifieke orthodox, gevoel of affect (met het vermogen om invloed op de geest), die is onderverdeeld in tastbaar, tastbaar of materieel en immaterieel of immaterieel of idealistisch, naast gedrag (in de materiële of fysieke wereld ), zijnde religieus gedrag en religieuze participatie.

Aanbevolen

Organisatorische waarden
2020
Jireh
2020
Asphyxiaphilia
2020