Risicopreventie

Risicopreventie houdt verband met de planning van beschermingsmaatregelen om toekomstige gebeurtenissen die lichamelijk letsel bij mensen kunnen veroorzaken, tot een minimum te beperken. Dat wil zeggen dat individuen vóór een bijzonder risicovolle actie of situatie bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, voor het geval het risico op handen is en een gevaar vormt voor hun fysieke integriteit.

Risicopreventie

Op de werkplek is het hebben van een risicopreventieplan belangrijk, vooral in die banen waarvan de activiteit een zeker risico inhoudt voor degenen die daar werken. Bijvoorbeeld de bouwsector, mijnbouw, chemische industrie, etc.

Preventie van beroepsrisico's beoogt de veiligheid van werknemers te bevorderen door de identificatie, beheersing en evaluatie van gevaren in verband met een productieproces, en door de ontwikkeling van acties en maatregelen te bevorderen die nodig zijn om risico's door werk te vermijden.

Risicopreventie omvat bepaalde organisatorische werkstelsels en de implementatie van geschikte uniformen, om de gezondheid van de werknemer te beschermen. In de industriële sector is het belangrijk om controle te houden op giftige materialen en afval, zodat de werknemer en het milieu niet worden geschaad.

Bij het plannen van risicopreventiemaatregelen moet u eerst beginnen met de omgevingsbeoordeling, deze moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel terzake. Deze evaluatie heeft onder meer tot doel:

  • Analyseer de omstandigheden van het werk, dit omvat de faciliteiten, werktuigen en producten die erin worden gebruikt.
  • Bepaal wat de risico's zijn waaraan werknemers worden blootgesteld.
  • Stel een numerieke waarde in voor elk gedetecteerd risico.
  • Stel een reeks maatregelen voor die het verminderen of elimineren van risico's mogelijk maken.

Deze evaluatie is van groot belang dat deze door alle bedrijven wordt uitgevoerd, omdat u hiermee een uitvoeringsplan kunt ontwikkelen om eventuele problemen binnen de faciliteiten op te lossen.

Aan de andere kant is er het voorkomen van risico's bij natuurrampen, dit bestaat uit het uitwerken van preventieve maatregelen ingeval zich een natuurramp voordoet die lichamelijk letsel voor mensen kan veroorzaken. Het doel is om de impact te verminderen, vooral in termen van menselijke verliezen. Het is belangrijk op te merken dat om een efficiënt preventiesysteem te hebben, zowel de overheidsinstanties als de algemene bevolking zich bewust moeten worden van de noodzaak van een systeem voor preventie van natuurrampen .

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020