Ritme

Ritme is in het algemeen de geordende herhaling van elementen die het gevoel van beweging, gecontroleerd of gemeten, geluid of visueel produceert. Ritme wordt beschouwd als stroming, kruip, koers; dat wil zeggen iets dynamisch. Ritme is een basiskenmerk van alle kunsten, vooral muziek, poëzie en dans. Het kan ook worden gedetecteerd in natuurverschijnselen. We zeggen bijvoorbeeld dat een geluid ritmisch is wanneer het op hetzelfde moment of op verschillende tijdstippen voorkomt die periodiek worden herhaald.

Ritme

De echte beweging van dingen is waar het natuurlijke ritme op is gebaseerd. In de natuur vinden we ritme in de mars van de sterren, in de opeenvolging van de seizoenen, in de levenscycli van dieren of botanische soorten, in het ademhalingsmechanisme, de bloedcirculatie, enz., Omdat het processen zijn die regelmatig worden uitgevoerd, in een vaste volgorde en tijd. Daarom zullen we, wanneer we de dingen zo organiseren dat er een constante temporele of ruimtelijke relatie tussen is, of de intervallen die ze scheiden proportioneel zijn, zeggen dat ze onderhevig zijn aan een ritme.

Ritme in muziek is de verhouding van geluiden met een bepaalde intensiteit en duur of van vaste pauzes die van tijd tot tijd worden herhaald of afgewisseld. Houd rekening met de regelmatige combinatie van geluiden en stiltes. Alle liedjes en muziekstukken hebben ritme. De puls en het accent zijn indicatoren van het ritme dat we kunnen markeren met klappen, stappen of percussie-instrumenten, afhankelijk van de duur van elk geluid. In de schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en andere beeldende kunst wordt ritme bepaald door de relaties tussen visuele elementen en ruimte. Het wordt gedefinieerd als een opeenvolging van lijnen, massa's, vormen, ruimtes, kleuren of andere elementen die herhaald of afgewisseld worden.

De podiumkunsten, zoals theater-, dans- en choreografische dansen, presenteren visuele ritmes zoals de aanwezigheid, kostuums en bewegingen van de acteurs en dansers, de vormen en kleuren van het podium, de lichteffecten en op hun beurt ritmes. geluiden die afkomstig zijn van de stemmen van de artiesten en de muziek die deze artistieke manifestaties begeleidt. Aan de andere kant bepaalt de ritmische impuls in geschreven proza de balans van zinnen en de ordening van woorden. Ritme is een elementair kenmerk dat de structuur van poëzie bepaalt. Rijm draagt ​​ook bij aan het ritmische effect van poëzie.

Aanbevolen

Kabel
2020
Tour
2020
HD-technologie
2020