Samenleven

Co-existentie verwijst naar de actie van samen leven, dit is niets meer dan elke dag constant delen met iemand anders dan jezelf, dat wil zeggen, het is het feit om in gezelschap te leven met andere individuen, een voorbeeld hiervan zou een gezinswoning zijn, waarin een gezin voortdurend met elkaar in contact staat, een ander voorbeeld zijn de echtgenoten die, hoewel ze geen kinderen hebben, nog steeds geacht worden coëxistentie te blijven beoefenen, dit coëxistentie moet een vredig, harmonieus en sereen karakter hebben en zich volledig distantiëren van discussies onder mensen die samenleven om slecht samenleven te voorkomen.

Samenleven

Wat is naast elkaar bestaan

Samenleven wordt beschouwd als het fysieke en vreedzame samenleven tussen een groep mensen die een bepaalde ruimte moeten delen . Het gaat dan om de rust en harmonie die wordt gezocht in een relatie van mensen die om de een of andere reden een bepaalde periode van g> tijd . Aan de andere kant wordt aangenomen dat deze praktijk voornamelijk is gebaseerd op tolerantie, een uiterst belangrijke factor als het gaat om het delen van het dagelijkse of routineleven met iemand anders.

Co-existentie wordt bereikt omdat de mens volledig sociaal is, je niet kunt leven zonder dat psychopathologie helemaal alleen is, de interactie tussen verschillende individuen is essentieel om een ​​goede geestelijke gezondheid te bezitten en te behouden ; Ondanks dat het absoluut noodzakelijk is, is dit geen gemakkelijke methode om te oefenen, behalve dat je tolerantie hebt voor de verschillende karakters die elk bezit, moet je met respect rekenen, en vooral solidariteit met je levenspartner, wordt het samenleven beïnvloed in een natie, vooral wanneer er een mix is ​​van culturen, etnische groepen of zelfs mengsels tussen nationaliteiten.

In sommige landen waar er een hoge waarde is voor de huur van verschillende goederen, wordt coëxistentie zeer toegepast omdat het in een kamer of complex kan worden gedeeld tussen twee personen, de dagelijkse interactie tussen verschillende mensen met verschillende nationaliteiten kan gecompliceerd zijn, terwijl bij sommige veranderingen de verschillen goed passen, waardoor er een goede coëxistentie ontstaat.

Gezond samenleven

Sinds de oudheid heeft de mens de behoefte gehad om met andere mensen om te gaan, maar er moeten inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in een omgeving van respect en dialoog, waarbij een goede behandeling met alle leden van een samenleving wordt gehandhaafd. Om een ​​goede interactie aanwezig te laten zijn, moeten individuen vol waarden zijn en deze kwaliteit zal hen helpen zich persoonlijk te ontwikkelen en wat hen in staat zal stellen zichzelf te uiten, te converseren, verschillen op te lossen en solidariteit met andere mensen te tonen.

Een goede coëxistentie is gericht op het bekendmaken van zowel de waarden als gewoonten die van huis uit worden geleerd, zodat iedereen in staat is om te delen met andere collega's zonder geweld te hoeven gebruiken, en zo een omgeving van rechtvaardigheid en solidariteit te creëren waarin gezond verstand wordt gehandhaafd en problemen van het naast elkaar bestaan ​​worden vermeden.

Giftig naast elkaar bestaan

Het is er een waar een of meerdere mensen samen leven in een omgeving van stress en lijden. In dit soort co-existentie zijn momenten van vrede en geluk relatief zeldzaam .

Er zijn altijd factoren geweest die coëxistentieproblemen kunnen veroorzaken en deze kunnen de goede werking van lessen, werkruimte en zelfs het huis belemmeren.

Enkele van de oorzaken die een giftig samenleven kunnen veroorzaken, zijn desintegratie van het gezin, individualisme, concurrentievermogen, de economische crisis, geweld, de invloed van de media, vooroordelen en zelfs verkeerde interpretaties, maar het blijft aan de kant van elk van de mensen die weten hoe ze emoties kunnen beheersen en een neerbuigend punt hebben, wat kan worden bereikt met coëxistentieworkshops.

Soorten coëxistentie

Samenleven

Het is een van de acties waarmee mensen in een samenleving kunnen leven, het wordt ook beschouwd als een onmisbare handeling om in harmonie en samen te leven zonder voortdurende meningsverschillen. Om co-existentie vreedzaam te laten verlopen, zijn er co-existentieovereenkomsten gesloten om misbruik door de ene persoon aan de andere te voorkomen en zodat in geval van een niet-gepaste actie een passende sanctie wordt opgelegd. Op dezelfde manier zijn er verschillende soorten coëxistentie en ze zullen hieronder in meer detail worden uitgelegd.

Co-existentie van de familie

Het gezin is de fundamentele basis van de samenleving en het goed samenleven ervan is een van de belangrijkste factoren in het leven van elke persoon. Wanneer thuis samenzijn aangenaam en positief is, heeft dit invloed op de gezondheid en garandeert het het succes dat elk van zijn leden kan hebben in verschillende aspecten van hun leven, zoals werk, school en romantisch leven .

Een goede co-existentie thuis kan kinderen vertrouwen en emotionele beheersing geven, maar bouwt ook een positief zelfconcept op dat het psychologische welzijn van mensen verzekert. Het leven met een harmonieuze interactie kan vol rust en leren zijn dat zal worden verkregen samen met mensen die belangrijk worden geacht, zoals familie.

Samenleven op school

Deze actie bestaat uit een reeks menselijke relaties die worden opgelegd tussen de personages die deel uitmaken van een onderwijsinstelling, ze worden studenten, leraren, managers en vertegenwoordigers genoemd, die streven naar een niveau van onpartijdigheid om elk van hun rechten en verschillen. Op dezelfde manier zijn er coëxistentieregels zodat elke onderwijsinstelling de sancties van de studenten kan regelen in geval van een overtreding. Evenzo kunnen educatieve programma's een voorbeeld zijn van het naast elkaar bestaan ​​om studenten de strategieën te leren die hun samenleven in de klas zullen vergemakkelijken.

Sociaal naast elkaar bestaan

Het kan worden beschouwd als het naast elkaar bestaan ​​tussen individuen, buiten familie en goede vrienden en maakt deel uit van de samenleving en de omgeving waarin ze zich allemaal ontwikkelen. Om goede resultaten te bereiken in dit samenleven, is het noodzakelijk dat bepaalde normen aanwezig zijn en dat de harmonie van mensen kan worden gegarandeerd in het geval dat er een commitment is om dit te bereiken.

Samenleven tussen mensen

Dit naast elkaar bestaan ​​wordt beschouwd als de basis voor de wederopbouw van het sociale weefsel en vertegenwoordigt de mogelijkheid dat mensen in vrede naast elkaar kunnen bestaan, het is ook een proces dat blijk geeft van respect, aandacht voor verschillen, toewijding, tolerantie en wederzijdse erkenning.

Samenleven van burgers

In de ruimste zin van het woord is het een definitie die verband houdt met het vreedzame samenleven dat bestaat tussen groepen burgers die in dezelfde ruimte wonen en waardoor mensen zich samen kunnen ontwikkelen. Op deze manier kan een immigratiegerelateerd programma een voorbeeld worden van het samenleven van burgers, aangezien samenlevingen de integratie van migranten in hun sociale omgeving zouden gaan accepteren en zo de preventie van raciale, economische en genderdiscriminatie kan worden bevorderd., enz.

Democratisch samenleven

Het wordt gedefinieerd als de stroming die als principe het respect heeft van individuen, zonder rekening te houden met hun ras, hun geloof, hun sociale toestand, hun cultuur, hun taal, hun opleidingsniveau of hun ideologieën. Op deze manier kan men spreken van een voorbeeld van samenleven, wanneer het recht op vrije wil van die mensen die zich willen kleden of kleden, wordt gerespecteerd.

10 aanbevelingen voor een goede coëxistentie

Samenleven

Van kinds af aan leren mensen een reeks regels van co-existentie om sociale relaties te besturen, waaronder communicatie op een geschikte manier, het uiten van emoties, niet oordelen of labelen, het vermijden van vergelijkingen, het gebruik van betekenis van humor, het tonen van genegenheid, respect voor elkaars ruimte, tijd met elkaar doorbrengen, de prestaties van andere leden vieren en de verdeling van huishoudelijke taken .

1. Communicatie op een adequate manier: in gezinnen die geen goede communicatie hebben, kunnen veel conflicten ontstaan, omdat het gebrek aan duidelijkheid, het slechte luistervermogen en het gebrek aan aandacht ervoor kan zorgen dat ze zich niet opgenomen voelen. Zo niet, dan zullen de leden van de familiekern communiceren en zich op hun gemak voelen bij het uiten van hun emoties.

2. Uitdrukking van emoties: zodra individuen in staat zijn om te uiten wat ze voelen, zullen de familie meer mogelijkheden krijgen om hen te begrijpen en te ondersteunen wanneer ze dat nodig hebben, naast het creëren van een vertrouwensomgeving waarin er geen vertrouwen is leugens en hun banden kunnen worden versterkt.

3. Beoordeel of label niet: omdat elke persoon zijn eigen omstandigheden en motieven heeft bij het doen van bepaalde dingen, is het belangrijk dat ze niet oordelen of discrimineren en proberen de redenen te begrijpen voor de acties die hen ertoe hebben gebracht te doen of te handelen op een bepaalde manier.

4. Vermijden van vergelijkingen: het is heel duidelijk dat elke persoon deugden, gebreken en kwaliteiten heeft die hen anders maken, dus het is belangrijk dat er geen vergelijkingen met iemand zijn, aangezien ze zeer schadelijk kunnen zijn en zowel de veiligheid als vertrouwen en eigenliefde.

5. Gebruik van gevoel voor humor: een goed gevoel voor humor kan een positieve uitstraling uitstralen en bevordert ook het comfort, de rust, het vertrouwen en de veiligheid tussen twee of meer mensen. Deze houding stelt individuen ook in staat om bepaalde moeilijkheden positief te behandelen zonder hen door een nederlaag te laten gaan.

6. Toon van genegenheid: om zich veiliger te voelen, moeten ze thuis goed kunnen communiceren, want als ze eenmaal hun emoties kunnen uiten en genegenheid kunnen tonen aan hun familie, kunnen ze liefde, steun en het vertrouwen dat je in hen en in jezelf zoekt.

7. Respect voor elkaars ruimte: elk individu moet het gevoel hebben dat hij zijn eigen ruimte heeft, daarom is het belangrijk om privacy te respecteren zonder de persoonlijke ruimte van anderen binnen te dringen. Dit gaat niet alleen over elk fysiek veld, het kan ook verwijzen naar bepaalde emoties.

8. Tijd met elkaar doorbrengen: net zoals intimiteit soms thuis vereist is, is het ook nodig om momenten te hebben waarop je wat anekdotes, grappen, zorgen, vrije tijd en andere plannen kunt delen die kunnen worden uitgevoerd om verenig de leden van een familiekern.

9. Het vieren van de prestaties van andere leden: het erkennen en ondersteunen van de goede daden van de leden die zich buiten en binnen de familiekern bevinden, is een actie die hen kan motiveren om elk van de voorgestelde doelen te bereiken, en daarnaast zal het mensen helpen geef het het belang dat ze echt verdienen.

10. Verdeling van huishoudelijke taken: om bepaalde taken uit te voeren en deze op een eerlijke en billijke manier te verdelen, is het noodzakelijk dat familieleden elkaar ontmoeten en op verantwoorde wijze activiteiten ondernemen in dat iedereen zich moet ontvouwen.

Veelgestelde vragen over Concept

Wat is naast elkaar bestaan?

Het staat bekend als het vermogen om naast elkaar te bestaan ​​in het gezelschap van andere individuen met wie een bepaalde ruimte wordt gedeeld. In een andere volgorde van ideeën zijn coëxistentie en samenwonen ook bekend als synoniemen voor coëxistentie, terwijl coëxistentie coëxistentie betekent in het Engels.

Lees meer

Wat is de waarde van co-existentie?

Samenleven is de kunst en de waarde van het leven in harmonie met de mensen die thuis zijn en met al diegenen die ook de sociale groepen vormen waartoe ze in het algemeen behoren.

Lees meer

Waarom is sociaal samenleven belangrijk?

Sociale coëxistentie speelt een zeer belangrijke rol in de belangen die men heeft bij het verbinden met anderen, daarom is de omgeving waarin een persoon zich ontwikkelt belangrijk omdat het diegene is die zijn manier van ontwikkelen bepaalt.

Lees meer

Wat is coëxistentie?

Het is de handeling van vreedzaam en harmonieus naast elkaar bestaan, waarbij de interactie van individuen wordt beschouwd als een essentiële taak voor de ontwikkeling van hun intellectuele capaciteiten en de verbetering van hun fysieke integriteit.

Lees meer

Wat is het naast elkaar bestaan ​​voor kinderen?

Het is de actie om de rechten en verschillen van andere mensen te respecteren, om een ​​tijdige en harmonieuze ruimte te behouden.

Lees meer

Aanbevolen

Totaal inkomen
2020
Swag
2020
Adagio
2020