Schenking

Begiftiging wordt begrepen als de actie en het effect van begiftiging of waarmee de begiftiging is gemaakt. Bijna altijd werkt deze term om het idee of gevoel te geven dat iets rijk, groot of vruchtbaar is en dat het op een bepaalde manier is gegroepeerd omdat ze veel kenmerken gemeen hebben of omdat ze een specifiek doel hebben. Het functioneert ook als een toewijzing of voorrecht van een kwaliteit of vaardigheid die een persoon bezit om een ​​activiteit als zodanig uit te voeren.

Schenking

In een ander gebied wordt de groep mensen of individuen van een oorlogsschip, leger of politie-eenheid een schenking genoemd. In een ander gebied is de groep mensen aangewezen om onder andere een winkel, openbare instelling, industrie, bedrijf, magazijn te bedienen. Elke baas die een of meer vaste werknemers heeft die een maandsalaris verdienen, moet deze baas zijn werknemers gratis een set werktuigen zoals kleding en instrumenten bezorgen die hij tijdens zijn dagelijkse werk moet gebruiken . De werknemer of werknemer heeft volledig recht op een schenking van werktuigen van zijn werkgever door meer dan drie maanden in dienst te zijn van genoemd bedrijf. Anderzijds is het de toekenning van een geldsom als salaris, beloning of betaling. En tot slot in een stedelijk gebied het land dat bestemd is voor gebruik of voorzieningen van burgers, dit wordt ook wel schenking genoemd.

Een goed voorbeeld van waar deze term naar verwijst, is om te pronken met de groep individuen die een beroep als zodanig uitoefenen, of het nu de politie is, zoals eerder vermeld, of brandweerlieden, en die een onschatbaar werk voor de samenleving verrichten. De gaven hiervan hebben doorgaans onderscheidende elementen zoals onder meer uniformen, insignes, logo's en dienen om zich binnen de groep te identificeren en zich te onderscheiden van de rest.

Aanbevolen

Honkbal
2020
Marker
2020
Sociale realiteit
2020