Schuld

Het woord fout komt van het Latijnse "fout", wat " fout of toerekening " betekent. Deze term kan verschillende connotaties hebben, in het psychologische aspect wordt schuld gedefinieerd als een gevoel dat mensen ervaren, en dat ontstaat als gevolg van een handeling die schade heeft veroorzaakt ; met verantwoordelijkheidsgevoel. Dit gevoel kan ook aanwezig zijn wanneer een feit opzettelijk is weggelaten. Daarom is de fout nalatigheid of roekeloze actie die een ander schaadt en die, afhankelijk van de ernst van het feit, een juridische sanctie kan veroorzaken.

Schuld

In de context van de wet vertegenwoordigt schuld de handeling die enige schade veroorzaakt en die leidt tot strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid. Een schuldige misdaad is het weglaten van een feit dat juridische gevolgen met zich meebrengt, de schuldige had de gevolgen ervan moeten voorzien, maar hij is er niet zorgvuldig mee omgegaan. Het is belangrijk om te benadrukken dat schuld heel anders is dan opzet ( bereidheid om een ​​misdaad te plegen, wetende welke schade kan worden veroorzaakt). Om het verschil beter vast te leggen, wordt dit voorbeeld geplaatst: wanneer een persoon een wapen heeft en het tegen een ander bedient, wetende dat hij gewond kan raken, zijn we in de aanwezigheid van fraude; Als een persoon nu zijn wapen aan het schoonmaken is en zichzelf per ongeluk schiet en iemand verwondt, zou het in dit geval zijn schuld zijn.

Om schuldig te zijn, moeten wettelijk de volgende elementen aanwezig zijn: Gedrag, het gedrag kan actief zijn of nalaten, en om het te vormen, moet er sprake zijn van vrijwillig gedrag van de persoon. Causale Nexus, dit wordt bepaald als het huidige verband tussen de actie die de schade veroorzaakt en met name de schade. Typische schade is het letsel van een wettelijk beschermd belang. Bij gebrek aan vooruitziendheid is het essentieel dat de voorgenomen actie het resultaat is van vrijwillig gedrag.

Schuld kan bewust en onbewust zijn, wanneer het bewust is, werden de gevolgen van de actie voorzien, maar niet gewenst door de persoon. Als de schuld onbewust ligt, waren de gevolgen deze keer niet voorzien en veel minder gewenst door de persoon.

Aanbevolen

Organisatorische waarden
2020
Jireh
2020
Asphyxiaphilia
2020