Sociaal imago

Volgens de antropologie, de wetenschap die de mens bestudeert, is het sociale beeld een kenmerk dat de manier beschrijft waarop een gerelateerde menselijke groep vanuit een ander perspectief wordt bekeken . Terwijl in de sociologie de mens wordt gedefinieerd als een sociaal fenomeen dat hij interpreteert vóór de omgeving waarin een bepaald sociaal feit leeft, wordt begrepen dat het sociale beeld een overzicht is dat de kenmerken samenbrengt die een bepaalde populatie onderscheiden.

Sociaal imago

Als we spreken over een sociaal imago, zijn de principes waarmee in het algemeen rekening wordt gehouden, de cultuur, tradities, gebruiken en de dagelijkse levenswijze van een groep individuen die op een bepaalde plaats naast elkaar bestaan. Het sociale beeld gaat altijd vooraf aan de groep en neemt het als uitgangspunt bij het beschrijven of het presenteren van referenties over de beruchte kenmerken .

Het gedrag van de individuen van een samenleving, vormt in specifieke kenmerken het sociale beeld dat voor de rest van de bevolking deze in het bijzonder zal hebben. Het sociale beeld van de oude Chinese bevolking is bijvoorbeeld buitengewoon uitgebreid, maar het eerste dat meestal in je opkomt zijn de belangrijkste kenmerken, of die welke het hoogste niveau van bekendheid hebben bereikt, in dit geval zouden ze de bestendigheid van de werk, zijn culturele trouw, krijgsdisciplines, zijn karakteristieke culinaire kunsten, zijn voortreffelijke architectuur en het meest opmerkelijke is het vermogen zich aan te passen dat ondanks deze culturele trouw deze bevolking bezit om zichzelf met succes voort te zetten in een veranderende wereld.

Er wordt dan gezegd dat het sociale beeld kan zijn wat een sociale groep naar anderen projecteert. Dit beschrijvende kenmerk kan worden gebruikt als een hulpmiddel in verschillende takken die studies maken over de mensheid en aanverwante. De kennis die men heeft van de oude beschavingen heeft een beschrijving op basis van het sociale beeld dat ze als groepsentiteiten projecteerden. Er kan rekening mee worden gehouden als de bevolking bijvoorbeeld vreedzaam of oorlogszuchtig, welvarend of ellendig was, hun gedragsannalen bestudeerde en zo erin slaagde hun sociale imago op een objectieve manier of zo dicht mogelijk erbij te vatten.

Aanbevolen

Gondel
2020
Danstherapie
2020
Precies
2020