Sociaal recht

Sociaal recht is dat specialisme van het recht dat is gebaseerd op een reeks principes en normen die bedoeld zijn om het gedrag en de houding van individuen die leven van hun werk en degenen die kunnen worden omschreven als te beschermen, beschermen, integreren en begeleiden. economisch zwak. Het sociaal recht vloeit voort uit het publiekrecht dat voortvloeit uit veranderingen in de levenswijze; De belangrijkste functie is om de controle te behouden en de gelijkheid te creëren die moet bestaan ​​tussen sociale klassen om mensen te beschermen tegen de omstandigheden die zich dagelijks voordoen. Opgemerkt moet worden dat het sociaal recht tegelijkertijd ook andere takken of specialiteiten omvat, zoals arbeidsrecht, immigratierecht, het recht op sociale zekerheid en agrarisch recht .

Sociaal recht

De perceptie van het sociaal recht is iets minder bekend in vergelijking met de begrippen privaatrecht en publiekrecht, maar dit komt omdat de betekenis van het recht als zodanig op zichzelf het volledige bestaan ​​van een sociaal recht impliceert, want zozeer wordt deze opvatting niet zo relevant geacht.

Bijgevolg kunnen de zogenaamde sociale rechten worden beschreven als elk van de rechten die aan een individu worden gegarandeerd, zijnde het equivalent van de zogenaamde mensenrechten . Sociale rechten komen voort uit het welbekende sociale constitutionalisme, dat over het algemeen streeft naar het flexibiliseren en vergroten van de rechten en garanties van de meest verkeerd begrepen sectoren van de samenleving die niet bereid waren in een liberaal normatief kader van de achttiende en negentiende eeuw, als resultaat van een bepaalde vorm van de industriële revolutie .

Aanbevolen

Passieve spellen
2020
Método del Ritmo
2020
Ópera
2020