Sociale context

Het is de reeks omstandigheden die een situatie omkadert die een of meer individuen treft. Hetzelfde feit kan in een of andere context voorkomen en de analyse en evaluatie ervan zal veranderen afhankelijk van wat het is.

Sociale context

Hij groeit op in een bepaald gezin, woont in een bepaalde stad, heeft relaties met bepaalde vrienden en beweegt zich in een cirkel van relaties, wat bekend staat als de sociale context waarmee een individu onmiddellijk interactie heeft. Hoewel het waar is dat er geen invloed is als oorzaak en gevolg, is het waar dat geen mens zich niet bewust kan zijn van de omstandigheden waarin ze hebben moeten leven, omdat alle ervaringen ons vanaf de wieg beïnvloeden. Met andere woorden, opgroeien in een gebroken gezin is niet hetzelfde als opgroeien in een gelukkig gezin waarin ouders hun kinderen beschermen.

De sociale context is bepalend voor elk type onderzoek van een fenomeen of realiteit. Zoals de Spaanse filosoof Ortega y Gasset zei, ik ben mezelf en mijn omstandigheden, dat wil zeggen dat we alleen een individu kunnen begrijpen binnen de sociale context waarin hij leeft.

Wanneer we dichter bij de realiteit proberen te komen, kunnen we dat op een decontextuele manier doen, dat wil zeggen zonder rekening te houden met de omgeving die een reeks gebeurtenissen omvat. Dit type analyse wordt in de meeste gevallen als ongeldig beschouwd, vooral als het gaat om het begrijpen van menselijke problemen. Decontextualisering is in sommige gevallen haalbaar: statistisch werk of de studie van bepaalde wetenschappelijke onderwerpen. Maar zelfs in die gevallen is er altijd een sociale context, een reden waarom wat schijnbaar neutraal is, wordt gedaan.

De invloed van de sociale context is ook merkbaar in de adolescentie, een levensfase waarin de adolescent erg kwetsbaar is voor de bedrijven die hij heeft. Op deze manier kan het, gezien de slechte invloeden, geconditioneerd worden door de druk van de groep. Een van de grootste zorgen van elke ouder is te weten met wie zijn kind verwant is.

We kunnen zeggen dat de samenleving een fundamenteel element is voor het begrip van de mens . De samenleving genereert een soort visie, gedrag en houding bij elke persoon die specifiek moet worden bestudeerd.

Dit brengt ons tot de conclusie dat elk belangrijk fenomeen een dergelijke correlatie heeft. Om een ​​voorbeeld te geven dat licht werpt op dit onderwerp, betrof de Franse Revolutie de afschaffing van een politiek regime, maar deze afschaffing vond eigenlijk al plaats op een heimelijk niveau, binnen de samenleving. Ideeën, filosofieën, economische ontwikkeling, het verlangen van de mens naar vrijheid en gelijkheid leidden onvermijdelijk tot het beschreven historische proces.

Aanbevolen

Passieve spellen
2020
Método del Ritmo
2020
Ópera
2020