Socioculturele waarden

Sociaal-culturele waarden zijn normen die de acties en het gedrag van mensen binnen een samenleving sturen. op het moment dat een mens wordt geboren, worden ze niet als goed of slecht toegewezen, aangezien ze zich totaal niet bewust zijn van de parameters die een gezin, samenleving of regio sturen, zodat het naarmate het groeit, bepaalde kenmerken aanneemt die ze definiëren binnen een gemeenschap, daarnaast wordt hun ethisch geweten in de loop der jaren tot zo'n punt ontwikkeld; om deze reden is het van het grootste belang om burgerwaarden te promoten, zodat elk mens naast elkaar kan bestaan ​​en zich kan ontwikkelen in een bestaande samenleving .

Socioculturele waarden

Socioculturele waarden, als gedragspatronen, stellen ons in staat om ons te ontwikkelen en een correcte relatie te hebben met de mensen om ons heen. Elke ouder is verplicht om zijn kinderen deze reeks fundamentele waarden te geven zodat ze naast elkaar kunnen bestaan ​​binnen een gemeenschap, die van groot belang zijn omdat ze altijd aanwezig en vervuld moeten zijn zonder iemand te schaden.

Deze fundamentele waarden hebben de overhand in de samenleving waartoe we behoren, en in de loop van de tijd zijn ze aan het veranderen, maar die zijn uiteindelijk altijd gerelateerd geweest aan familie- en persoonlijke waarden; Met andere woorden, sociaal-culturele waarden kunnen verwijzen naar een complexe mix van verschillende waarderingen, die in bepaalde gevallen tegengesteld zijn of dilemma's bieden.

Onder de sociaal-culturele waarden kunnen we onder meer eerlijkheid, respect, samenwerking, vertrouwen, hoffelijkheid, vriendelijkheid noemen . Deze waarden kunnen van de ene samenleving naar de andere worden onderscheiden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat elke persoon die tot een samenleving behoort, zijn schaal van waarden definieert op basis van de kenmerken en tradities die in die samenleving bestaan.

Aanbevolen

Kabel
2020
Tour
2020
HD-technologie
2020