Staat van beleg

De staat van beleg is een uitzonderlijk regime dat moet worden verklaard door de uitvoerende macht, in het bijzonder door de president die toestemming heeft om het uit te voeren, de staat is een sociale, economische, soevereine en dwingende politieke organisatie, die deel uitmaakt van een groep van niet-vrijwillige instellingen, waar het de bevoegdheid heeft om het nationale leven op een exact en nauwkeurig gebied te reguleren.

Staat van beleg

Adverteren

De staat van beleg staat onder het bevel van de grondwet van elk van de landen omdat het lijkt op de oorlogssituatie, ze kunnen ook buitengewone bevoegdheden verlenen aan de veiligheidstroepen voor repressie, dus op deze manier garanderen ze sociale vrede en vermijd de explosie van geweld .

Dit gebied is verbonden met de avondklok, omdat het om veiligheidsredenen bepaalde uren heeft waarin het vrije verkeer van burgers is verboden, en daarom niet toestaan ​​dat zij openbare demonstraties of bijeenkomsten houden .

In de staat van beleg kunnen de door de grondwet verstrekte obligaties worden opgeschort voor arrestaties die worden stopgezet of onderbreking van een beweging of activiteit willekeurig worden dan mensen die alleen handelen op basis van hun wil of gril en niet op basis van rede, logica of rechtvaardigheid bij gebrek aan juridische mechanismen, wat de staat van beleg een nogal twijfelachtig mechanisme maakt .

In de landen handhaven zij de instelling "habeas corpus", het recht van elke burger die wordt vastgehouden en wacht om onmiddellijk en publiekelijk voor een rechtbank of autoriteit te verschijnen, waar juridische instellingen de persoonlijke vrijheid van het individu garanderen.

Aanbevolen

Gondel
2020
Danstherapie
2020
Precies
2020