Stedelijke planning

Het woord urbanisme is afgeleid van het Latijnse woord "urbus" wat stad betekent. Stedenbouw is gespecialiseerd in het bestuderen, plannen en ordenen van steden ; stedelijke geografie gebruiken als een fundamenteel instrument, op zoek naar een beter begrip van stedelijke procedures, om deelname aan de kwalificatie van ruimte te plannen. De complexiteit van een stad impliceert ook de complexiteit van de stedenbouw, omdat deze wordt gefocust door verschillende nuances, bijvoorbeeld de vorm en indeling van de stad, naast de dynamiek van de economische, ecologische en sociale activiteiten die zich daarin ontwikkelen.

Stedelijke planning

Op deze manier, als stedenbouw meer gericht is op de vorm en dispositie van de stad, zal het een meer architectonische benadering krijgen, in plaats daarvan als de studies zich richten op de dynamiek van de economische, ecologische en sociale activiteiten die erin plaatsvinden. zal de studie neigen naar het sociale.

Historisch gezien wordt gezegd dat stadsplanning is ontstaan ​​vanuit het fundament van steden, die de leiding hadden over de Romeinen in de tijd van het rijk. De Romeinen namen een model van een stad en implanteerden die vervolgens in elke regio die ze veroverden. In dit stadsmodel zou er in principe altijd een plek moeten zijn voor een openbaar plein, en waar de straten moeten worden ontworpen in dozen die op een ordelijke manier zijn uitgelijnd. Veel later zou dit type stad zich over heel Europa verspreiden en zelfs Amerika bereiken.

Momenteel is stedenbouw gerelateerd aan andere wetenschappen zoals architectuur, civiele techniek, geografie, sociologie, geschiedenis, politicologie. Zelfs al lange tijd wordt stedenbouw aan universiteiten onderwezen als een discipline die onafhankelijk is van andere beroepen, er zijn meer dan 100 universiteiten die een diploma aanbieden in onder meer stadsplanning, stedenbouwkunde, stedenbouw, stedelijke topografie.

Een stedenbouwkundig ontwerp omvat technische, economische, sociale, politieke, juridische en ecologische elementen, die verantwoordelijk zullen zijn voor het definiëren van het stadsproject.

Tegenwoordig is het meest innovatieve ding het ontwerp van duurzame steden, inclusief hernieuwbare energiebronnen, en zijn gericht op het behoud van het milieu.

Het is belangrijk om te benadrukken dat sinds 1949 elke 8 november de Werelddag voor stedenbouw wordt gevierd (uitgeroepen door de Verenigde Naties van de Verenigde Naties), waar wordt gestreefd naar bewustmaking van het belang van goede stadsplanning, met voldoende groene ruimtes, die kunnen bijdragen aan het creëren van een gezonde omgeving, voor de mensen die er wonen.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020