UNICEF

UNICEF staat bekend als de initialen van het Kinderfonds van de Verenigde Naties, een wereldwijd orgaan van de Verenigde Naties (VN) dat zich inzet voor kinderen. UNICEF werkt ter plaatse in 160 ontwikkelings- en overgangslanden om kinderen te helpen overleven en vooruitgang in het leven te maken.

UNICEF werd geboren in 1946 om te voorzien in een dringende behoefte die door alle staten in de Eerste Vergadering van de Verenigde Naties werd erkend: het helpen van ontheemde kinderen en vluchtelingen in Europa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Beetje bij beetje verwierf UNICEF verantwoordelijkheden met een grotere geografische en temporele reikwijdte, consolideerde zichzelf en werd zo universeel.

Meer dan 7.000 mensen over de hele wereld werken bij UNICEF met als missie het promoten en beschermen van de rechten van kinderen . Ze dragen bij aan hun welzijn door middel van samenwerkingsprogramma's, die hen helpen te overleven en zich volledig tot volwassenheid te ontwikkelen.

Dit bureau wordt gefinancierd door openbare en particuliere donaties, het levert voedsel, essentiële medicijnen, vaccins, medische apparatuur, ongediertebestrijding en materialen voor onderwijs, en ook gezondheidszorg en noodsituaties voeren de boventoon. Deze bijdragen komen over het algemeen meer voor in onderontwikkelde landen.

UNICEF

UNICEF werkt momenteel aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling die de Verenigde Naties in 2000 hebben vastgesteld. De prioriteiten zijn het overleven en de ontwikkeling van het kind, basisonderwijs en gendergelijkheid, de strijd tegen aids, de bescherming van kinderen tegen geweld., uitbuiting en mishandeling, en bevordering van beleid en verenigingen voor de rechten van kinderen.

Er zijn vier basisniveaus bij UNICEF: veldkantoren en regionale kantoren, die verantwoordelijk zijn voor het geven van technisch en programmamanagementadvies in elk land; nationale commissies, die belangenbehartiging, onderwijs en fondsenwerving uitvoeren om de activiteiten uit te voeren; en het hoofdkantoor, wiens functie strategische planning en coördinatie is, hun hoofdkantoor bevindt zich in New York.

Het bestuursorgaan van UNICEF is de raad van bestuur, die uit 36 ​​leden bestaat en de vijf regionale groepen van de lidstaten van de Verenigde Naties vertegenwoordigt, beleidsmaatregelen vaststelt, programma's goedkeurt en beslissingen neemt over administratieve, financiële en begrotingsplannen. Aan de andere kant zijn er Goodwill-ambassadeurs over de hele wereld, die beroemdheden zijn die pleiten voor nationale en internationale kinderen.

Voor al haar acties die bijdragen aan de volledige ontwikkeling van kinderen, heeft UNICEF prijzen ontvangen zoals de Nobelprijs voor de Vrede (in 1965) en de Prince of Asturias Award for Concord (in 2006). In 1989 is de organisatie erin geslaagd het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind tot een wereldwijd handvest te laten verklaren.

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020