Verplaatsing

Verplaatsing is de beweging om van de ene plaats naar de andere te gaan, of vervanging van een persoon in de positie, positie of plaats die hij inneemt. De verplaatsing wordt ook beschouwd als de variatie van de positie van een lichaam . Op het gebied van de natuurkunde is verplaatsing een vector waarvan de oorsprong de positie van het lichaam is op een moment dat als eerste wordt beschouwd, en waarvan het einde de positie van het lichaam is op een moment dat als definitief wordt beschouwd. Opgemerkt moet worden dat de verplaatsing niet afhankelijk is van het pad dat het lichaam volgt, maar alleen van de punten waar het zich bevindt op de begin- en eindmomenten; dat wil zeggen de afstand daartussen, uitgedrukt in meters .

Verplaatsing

Een andere definitie van verplaatsing is te vinden op het gebied van maritiem, waar het het gewicht en volume van het water vertegenwoordigt dat een drijvend lichaam of schip naar zijn waterlijn verplaatst volgens het Archimedische principe. Aan de andere kant hebben we de term interne ontheemding, het is die situatie waarin mensen als gevolg van vervolging, dreigende dreigingen over hun leven, gewapend conflict of geweld gedwongen zijn spontaan de plaats te verlaten waar ze gewoonlijk verblijven en blijven binnen de grenzen van je eigen land . Verplaatsing van dit type is overal ter wereld.

De kwestie van interne ontheemding levert ook politieke problemen op. Regeringen zijn vaak ontwijkend door de aanwezigheid van dergelijke bevolkingsgroepen op hun grondgebied toe te geven, aangezien zij erop wijzen dat de staat zijn burgers niet beschermt.

Aanbevolen

Videospellen
2020
Pinksteren
2020
Natuurlijke satelliet
2020