Verpleging

Het is een van de gebieden in de geneeskunde die het meest relevant is, het richt zich op de zorg voor patiënten op een alomvattende manier in verschillende situaties en medische aandoeningen door hooggekwalificeerd personeel, verpleegkunde kan in de praktijk worden gebracht, zowel in Zowel poliklinische patiënten als ernstig zieke patiënten die constante zorg nodig hebben, ondanks dit alles, is het heel gebruikelijk om in de huidige samenleving te zien dat deze belangrijke praktijk als minder relevant wordt beschouwd dan andere medische gebieden.

Verpleging

Deze belangrijke praktijk vindt zijn oorsprong in de oudheid omdat hij door de mens in vele passages in de geschiedenis werd beoefend . De eerste onderwijsinstelling die verantwoordelijk was voor het onderwijzen van mensen over verpleegkunde als studie dateert uit 250 voor Christus en is gevestigd in India, op deze plaats werden alleen mannen toegelaten, omdat alleen zij als puur genoeg werden beschouwd om om het te kunnen bestuderen. Een ander feit dat de leeftijd van de ziekenboeg bevestigt, was tijdens de zorg voor pasgeborenen na de bevalling, men gelooft dat dit de oudste praktijk was om voor een persoon te zorgen .

In de tijd van het oude Griekenland was hygiëne en zelfzorg voor mensen al een dagelijkse bezigheid, wat het moment van zorg aan zieken en gewonden mogelijk maakte om hen in leven te houden en bijgevolg een betere levenskwaliteit aan de inwoners te bieden. Tijdens het christelijke tijdperk was de praktijk van verpleging van groot belang, vooral in religieuze tempels, omdat in die periode de veldslagen van de zogenaamde kruistochten werden uitgevochten, waardoor de vraag naar een gezondheidscentrum groeide, wat leidde tot leiders om eenheden te maken die uitsluitend bestemd zijn voor verpleging, een voorbeeld hiervan zijn de Ridders van Lazarus, de Duitse Orde. Het eerste ziekenhuiscentrum dat uitsluitend werd opgericht om voor zieke mensen te zorgen, was het Obispo Masona-ziekenhuis in Spanje.

Verpleging speelt een fundamentele rol bij het herstel en de zorg van patiënten, in bepaalde gevallen worden professionals in het gebied opgeleid om een ​​basisdiagnose uit te voeren waarbij de tussenkomst van klinische onderzoeken niet vereist is, daarnaast zijn zij zich mogelijk bewust van de evolutie die een specifieke patiënt kan hebben met betrekking tot de ene of de andere behandeling.

Aanbevolen

Braille
2020
Baptisten
2020
Parachutespringen
2020