Vervaldatum van de actie

Juridisch gezien is het verstrijken van de vordering of het recht een fenomeen dat zich voordoet wanneer de tijd die de wet aangeeft voor de uitoefening van een recht is verstreken, deze verstrijkt, waardoor de belanghebbende wettelijk niet kan claimen . Vervaldatum kan verschillende oorzaken hebben: door het verstrijken van de termijn; door het verdwijnen van het document; bij gebrek aan gebruik, etc.

Vervaldatum van de actie

Adverteren

Dat wil zeggen, als een persoon de bevoegdheid heeft om een ​​rechtshandeling uit te oefenen, maar dit niet doet in de verplichte periode, verliest hij het recht om de desbetreffende actie in te leiden .

Het doel is om bepaalde rechtsbetrekkingen waarheid te geven, zodat ze niet voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

In het Romeinse recht was de vervaldatum bij successiezaken ontstaan ​​toen de erfelijke overdracht op wettige wijze werd uitgevoerd, maar de erfgenaam kon vervolgens de erfenis niet ontvangen, om redenen die er verband mee hielden, bijvoorbeeld dat hij afstand heeft gedaan van de erfenis, of omdat hij is overleden.

De vervaldatum bestaat uit twee aspecten:

Geen activiteit. Het verwijst naar het nalaten van het individu om zijn recht op juridische actie uit te oefenen. Het verstrijken van de vordering kan alleen worden voorkomen als deze formeel is vastgesteld voor de bevoegde rechterlijke instantie.

De termijn waarop de aanvraag verloopt, treedt op wanneer de cursus niet wordt aangevraagd binnen de volgende termijnen: zes maanden in eerste instantie; drie maanden in tweede of derde aanleg; één maand, in het geval van een incident met vervaldatum.

Vervaldatum en voorschrift zijn zeer vergelijkbare termen, maar ze vertonen belangrijke verschillen, sommige zijn: vervaldatum, verwijst naar inactiviteit gerelateerd aan een specifiek gedrag; terwijl het recept gaat over algemene inactiviteit. Vervaldatum doet zowel de claim als het recht vervallen; terwijl het recept alleen de claim doet vervagen.

In het voorschrift wordt de actie teniet gedaan, niet het recht, terwijl bij het verstrijken zowel het recht als de actie teniet worden gedaan.

Het aflopen van de actie heeft de volgende gevolgen: het sluit de rechten van de begunstigden af. Indien zij echter om verlenging verzoeken, wordt de rechtshandeling geacht te zijn verlengd.

De enige manier om het aflopen van actie te voorkomen, is door het uitoefenen van de daad of macht.

Aanbevolen

Vrije tijd
2020
Ethiek
2020
Vlinder
2020