Volkstelling

Een telling is een telling en telling van de bevolking van een bepaald land om de bepaalde tijd, gewoonlijk worden er elke 10 jaar tellingen uitgevoerd, deze demografische studie levert belangrijke gegevens op voor de nationale statistische instituten, om de aantal mensen per regio dat er zijn en welke specifieke behoeften of kenmerken hebben de woningen waarin ze wonen.

Volkstelling

De volkstellingen zijn van vitaal belang voor de entiteiten die belast zijn met de distributie van kapitaalgoederen, aangezien, afhankelijk van de demografische groei in de regio, prioriteiten zullen worden vastgesteld om te bepalen welke de meeste behoefte hebben aan sociale steun, welke regio's stabiel kunnen leven, wat is de mate van armoede, inflatie en alles wat met maatschappij en handel te maken heeft.

Een volkstelling kan onder meer tekortkomingen, dominante levenswijzen, gebruiken, economische of sociale planning kwantitatief bepalen en vervolgens een kwalitatieve waarde aan de zaak toekennen. Een volkstelling bestrijkt de hele regio, zelfs de meest afgelegen plaats in een land wordt bezocht door een agent (teller) die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de relevante gegevens. Er worden ook andere soorten tellingen uitgevoerd, allemaal altijd met een bereik dat kleiner is dan waarover we al hebben gesproken, zoals een telling van aanhangers van een politieke partij in een bepaalde regio, waarin de agenten die hiervoor verantwoordelijk zijn, gaan van huis tot huis doen van enquêtes die verwijzen naar de politieke ideologie van de mensen, van daaruit wordt de reikwijdte van een politieke campagne berekend.

In de middeleeuwen werd de term Census gebruikt voor het proces waarbij wat we nu kennen als een hypotheeklening werd toegekend, waarbij de hypotheek een hogere waarde kreeg dan de schuld.

Aanbevolen

Gril
2020
Juramento Hipocrático
2020
Menselijke relaties
2020