Voorwoord

Het woord voorwoord is afgeleid van het Latijn "praefatĭo" betekent "proloog of inleiding tot een boek" of "deel van de massa dat onmiddellijk voorafgaat aan de canon" . Het voorwoord verwijst naar een sectie of inleidend deel van een manifestatie, waarin het is uit de proloog die zich aan het begin van een boek of ander soort gedrukt werk bevindt en die over het algemeen als een soort gids voor de lezer werkt .

Voorwoord

Een voorwoord in de literatuur, het is een inleidend en inleidend stuk dat op de voorpagina van een boek staat. In het voorwoord zijn de punten bekend die tijdens de uitwerking van de tekst zijn gebruikt, wat ook overeenkomt met het voorkomen van eventuele bezwaren of voorbehouden, die overeenkomen met reeds gemaakte kritiek op eerdere edities of met de voortgang van het werk en eventueel het geven van ideeën of kennis over de bericht dat de auteur met dit document wil verzenden.

Een van de prototypes zou zijn dat als het schrijven sociale zorgen oproept, de belangrijkste of belangrijkste boodschap die verband kan houden met sociale organisatie, armoede, het verschil in de verdeling van middelen, prostitutie, geweld, drugsgebruik en onder meer drugshandel .

Het voorwoord daarentegen is over het algemeen kort wanneer het gericht is op en gericht is op observatie en duurt langer wanneer het pre-fenomenen bevat, waarbij het degene is die geassocieerd wordt met de ideeën van introductie of achtergrond, de motivaties zijn de signalering of nadruk die bij een onderwerp wordt ontdekt op een bepaald middel om in een behoefte te voorzien.

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020