Waterbouwkunde

Het is een van de typische takken van civiele techniek die zich bezighoudt met de projectie en realisatie van watergerelateerde werken en wordt gebruikt voor de verschillende functies, zoals het verkrijgen van hydraulische energie, voor irrigatie, zuivering, kanalisatie en voor de constructie van constructies in zeeën, rivieren en meren.

Waterbouwkunde

Theorieën zijn belangrijk voor de waterbouw omdat ze worden ondersteund door het gebruik van wiskundige instrumenten, die worden gemoderniseerd volgens de tijd, maar er wordt altijd een coëfficiënt of empirische formule verkregen, wat de manier blijkt te zijn waarop praktische problemen worden opgelost, dan na het te hebben vastgesteld door middel van laboratoriumexperimenten, geconstrueerde werken en bedienden van de functies die worden uitgevoerd door waterbouwkundigen .

De functies die hydraulische ingenieurs uitvoeren, zijn het ontwerpen, plannen, bouwen en bedienen van hydraulische werken die zijn gebaseerd op onderzoek dat sterk leunt op experimentele resultaten.

Hydraulische ingenieurs ontwikkelen grote constructies zoals dammen, sluizen, een gesloten compartiment om het waterpeil te verhogen of te verlagen, bevaarbare kanalen, havens, enz. En deze werken relateren ze aan de landbouw, omdat het een van de specialiteiten van de waterbouw is waar irrigatiesystemen worden uitgevoerd, namelijk water dat beschikbaar is om op een oppervlak te irrigeren en drainage is de procedure die wordt gebruikt om het land door ondergrondse kanalen te drogen . .

Dit gebied is opgeleid om de onderhoudsprocessen te ontwerpen om water- en luchtverontreiniging te voorkomen en te beheersen die binnen de specialisatie van de student valt en kan worden gericht op experimentele hydraulische watervoorraden.

Aanbevolen

Payola
2020
Ruimte-tijd
2020
Anorganische chemie
2020